SVIJET MEDIJA d.o.o. za trgovinu, promet i usluge
Sjedište: Trg Drage Iblera 10, 10000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, reg. 1-50280
Temeljni kapital: 374.270,00 EUR uplaćen u cijelosti

Anđelko Ćurić, član uprave (direktor)
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Matični broj: 0642916, MBS: 080110481
OIB broj: 08622180689

Žiro računi:
Zagrebačka banka d.d. | HR-10000 Zagreb | IBAN: HR2723600001101334586 | SWIFT: ZABAHR2X
Privredna banka Zagreb d.d. | HR-10000 Zagreb | IBAN: HR4423400091100198754 | SWIFT: PBZGHR2X
OTP banka d.d. | HR-21000 Split | IBAN: HR7424070001100647245 | SWIFT: OTPVHR2X